• Pon - Pt: 9:00 - 17:00
  • (42) 280 70 22
  • biuro@uni-lex.com.pl

  Biuro Rachunkowo-Kadrowe

  dzial-kadrowo-ksiegowy

  Biuro rachunkowo-kadrowe

  Grupa Uni-Lex oferuje Państwu profesjonalne usługi outsourcingowe z zakresu księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, sporządzania analiz finansowych, pisania biznesplanów oraz doradztwa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych zalet outsourcingu jest możliwość skupienia się na kluczowej działalności firmy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności i skuteczności jej funkcjonowania.

  Powierzenie nam tak istotnych elementów działalności firmy gwarantuje Państwu najwyższą jakość świadczonych usług, dając jednocześnie czas na realizację strategicznych dla Państwa celów. Dwadzieścia lat działalności, stabilność oraz wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów to nasze najważniejsze atuty.

  Do osób stale współpracujących z biurem przy wykonywaniu zadań zleconych przez naszych Partnerów należą również biegli rewidenci, radcowie prawni, konsultanci finansowi i tłumacze.

  Wspieramy naszych Klientów w realizacji długoterminowych planów, świadcząc kompleksowe usługi z zakresu doradztwa finansowego oraz księgowego obejmującego:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewi-dencji przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu, rejestrów podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, INTRASTAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów finansowych dla zarządów spółek,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS i NBP,
  • obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw,
  • sporządzanie zakładowego planu kont wraz z instrukcją,
  • sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów przedsiębiorstwa.

  Oferta Grupy Uni-Lex obejmuje usługi w zakresie pełnej obsługi finansowej i księgowej. Istnieje jednocześnie możliwość skorzystania z niektórych jej części – nasza oferta jest przygotowana w taki sposób, aby składające się na nią elementy stanowiły osobne produkty, w zależności od zakresu współpracy z klientem.

  W celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług składających się na ofertę biura rachunkowo-kadrowego Uni-Lex proszę wybrać interesujący Państwa obszar:

  • sporządzanie listy płac z uwzględnieniem nieobecności z powodu urlopu lub choroby,
  • wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie deklaracji do ZUS i jej przekaz drogą elektroniczną,
  • wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS oraz podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń,
  • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz świadectw pracy,
  • sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstęp-ne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
  • sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS,
  • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń PIT-4R,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych PIT-11,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców PIT-8,
  • nadzór nad dokumentacją kadrową,
  • zakładanie teczek akt osobowych osób nowozatrudnionych.
  • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ustalanie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
  • sporządzanie raportów do GUS,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do US i NBP,
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu, importu towarów i usług, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
  • roczne rozliczenie podatku, sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz pełnych sprawozdań finansowych do US i KRS,
  • reprezentacja przed urzędami,
  • obsługa online lub tradycyjna.
  • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami,
  • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów oraz wyliczanie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami,
  • pomoc w sporządzaniu remanentu,
  • uzgadnianie stanów magazynowych,
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
  • obsługa online lub tradycyjna.
  • Biuro rachunkowe online to funkcjonalność szczególnie przydatna naszym klientom. Oszczę-dzając Państwa czas maksymalnie usprawniamy przepływ dokumentów do biura rachunko-wego. Klient skanuje dokumenty księgowe i przesyła plik w formacie pdf pocztą elektroniczną na adres e-mail biura. Co ważne – przy pomocy skanera z automatycznym podajnikiem moż-na zeskanować paczkę dokumentów do jednego pliku, a specjalna aplikacja podzieli przesła-ny plik pdf na pojedyncze dokumenty. Utworzone w ten sposób, uporządkowane elektronicz-ne archiwum dokumentów jest dostępne dla naszych Klientów 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. Takie rozwiązanie umożliwia również szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji znajdujących się w dokumentach, które Klient przekazał do biura.